Cennik usług

Nasze wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest ustalane w umowie z Klientem, w jednej z następujących form:

– wynagrodzenie ryczałtowe,

– wynagrodzenie kalkulowane na podstawie stawki godzinowej,

– uprzednio uzgodnione z Klientem kosztorysowe wynagrodzenie za poszczególne czynności,

– wynagrodzenie w formie będącej kompilacją wyżej wskazanych form rozliczenia.

 

Wystawiamy faktury VAT.