Kancelaria prawna – zapraszamy

Witam serdecznie,

 

zapraszam Państwa do skorzystania z szerokiego zakresu usług prawnych, świadczonych przez Kancelarię.

 

Kancelaria prawna świadczy pomoc osobom fizycznym i prawnym w formie porad, opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów w drodze negocjacji i mediacji, a także prowadzenia stałej obsługi przedsiębiorców.

 

Przyjmując sprawę, staramy się dogłębnie przeanalizować sytuację naszych Klientów, przepisy prawa, które jej dotyczą, oraz orzecznictwo sądów. Szukamy rozwiązań, które będą dla naszych Klientów pod każdym względem satysfakcjonujące, a więc pewne, szybkie i najbardziej opłacalne, jednocześnie gwarantujemy rzetelność w rozwiązywaniu zgłaszanych do nas problemów prawnych.

 

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie wszystkich zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Dbamy o ścisłe zachowanie tajemnicy zawodowej, unikamy konfliktu interesów, nie podejmujemy się spraw, w których się nie specjalizujemy.

 

Jesteśmy przekonani, że zakres, w jakim świadczymy pomoc prawną oraz doświadczenie zawodowe Prawników Kancelarii pozwolą w każdej sytuacji zaspokoić Państwa oczekiwania oraz właściwie zabezpieczyć interes prawny naszych Klientów.

 

Mam nadzieję, że skorzystają Państwo z naszych usług prawnych.

 

Z poważaniem,

 

radca prawny Piotr Gardecki