Windykacja

  • wezwania do zapłaty,
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
  • wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika,
  • monitorowanie postępowań egzekucyjnych poprzez stałą współpracę z komornikami.