Przedmiot świadczonych usług, obejmuje najczęściej

  • porady prawne (ustne, pisemne),
  • przygotowanie i analiza projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • analiza akt sprawy,
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na wszystkich etapach postępowania (post. przygotowawcze, sądowe, wykonawcze),
  • windykacja.

 

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta zakres ten oczywiście może ulec zmianie.