Prawo upadłościowe

  • przygotowanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwo i negocjacje w ramach projektowania propozycji układowych,
  • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
  • reprezentowanie wierzycieli i upadłych w postępowaniu upadłościowym,
  • zgłaszanie sprzeciwów od list wierzytelności oraz zarzutów do planów podziału,
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania.