Prawo gospodarcze i pracy

  • umowa spólki
  • podatki i opłaty lokalne
  • obsługa przedsiębiorców
  • KRS
  • wnioski do ksiąg wieczystych
  • umowy o pracę, kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej.
  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy
  • ustalenia stosunku pracy